วัดป่าอาเจียง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างบ้านหนองบัว ที่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนแล้ว ยังเป็นสุสานช้างแห่งเดียวในโลกด้วย ซึ่งบริเวณที่ฝังกระดูกช้าง ได้สร้างหมวกนักรบโบราณประดับไว้ด้านบน เพื่อเป็นการยกย่องว่าช้างก็คือหนึ่งในนักรบไทยที่ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีต รวมไปถึงมีการเก็บประวัติช้างแต่ละเชือกเอาไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีกลุ่มทอผ้าไหมชาวกูย ศาลาเอราวัณ และยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกูย การเลี้ยงช้าง และช้างลักษณะต่างๆ รวมไปถึงให้ชาวพุทธได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วย

ที่อยู่: ตำบล กระโพ อำเภอ ท่าตูม สุรินทร์ 32120

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว