วัดป่าสุขใจ(บางบ่อ)

ความเป็นมาของ วัดป่าสุขใจ เกิดมีผู้ใจบุญได้บริจาคที่ดินจำนวน 50 ไร่ เพื่อถวายแด่หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต ปัจจุบันท่านมีตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจ ท่านได้ดำริพร้อมสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาตามรูปแบบของวัดป่า เพื่อถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว

วัดป่าสุขใจ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเน้นการเจริญภาวนา อีกทั้งยังเป็นวัดป่าซึ่งมีความแตกต่างจากหลายๆแห่ง คือ มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นตามปกติ หากการปฏิบัติในแบบอื่นๆ จะมุ่งเน้นการภาวนา ,เจริญสติ รวมทั้งเดินจงกลเสียมากกว่า บรรยากาศมีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง โดยที่พักจะถูกแยกออกเป็นสัดส่วน และสะอาด นับเป็นปัจจัยเสริมที่ดีต่อการปฏิบัติ พระและแม่ชี มีความสำรวม ต้องการมาแสวงหาธรรมอย่างแท้จริง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก ภายในวัดปราศจากตู้รับบริจาค , ปราศจากการเรี่ยไร ใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าผู้ศรัทธา มีความประสงค์อย่างแรงกล้า อยากช่วยเหลือในเรื่องสถานที่ หรือชำระหนี้สงฆ์ ก็สามารถทำได้ โดยวัดแห่งนี้ย้ำเสมอว่าถ้าอยากทำจริงๆให้ทำตามกำลัง มีน้อยก็ทำน้อย หรือถ้ามีมากก็ทำตามความสะดวกใจ และถ้าทำแล้วลำบากตัวเองก็ไม่ควรทำ เพราะถ้าทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย วัดป่าสุขใจมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า พระจะฉันเช้าเพียงรอบเดียว หลังจากนั้นจะเป็นการดื่มน้ำปานะเท่านั้น โดยสิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ คำสอนของหลวงพ่อสงบ ที่ท่านเทศน์ให้แก่ ศาสนนิกชนฟัง ท่านเทศน์ได้อย่างน่าฟังครับ เข้าถึงง่าย เมื่อฟังแล้วให้คิดตามไปด้วย และจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตอย่างมาก ถ้ามีข้อสงสัยในช่วงท้ายๆ ท่านก็จะเปิดโอกาสให้ถามได้ นอกจากในส่วนของวัดโดยตรงแล้ว ก็มีการช่วยเหลือดูแลกันของผู้มาปฏิบัติค่อนข้างดี ถึงแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม มีการทะนุบำรุงสถานที่ ช่วยกันดูแล แบ่งหน้าที่กันทำ ด้วยความเต็มใจ เป็นสังคมขนาดเล็ก ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีไมตรีจิตอย่างเปี่ยมล้น แม้ผู้เดินทางมาฝึกใหม่ ก็รู้สึกไม่เครียด ไม่เกร็ง ไม่ได้หักโหมตั้งแต่ในครั้งแรก หากแต่ทำเท่าที่ทำได้ อาจเริ่มจาก15 นาที เป็น 30 นาที และกลายเป็น 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างแท้จริง

ที่อยู่จุดบริการตำรวจชุมชนหมู่ที่ 8,9 ตำบล เปร็ง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10540

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว