วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่)

วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่)

ม.๒  ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่

[พระบรมธาตุเจดีย์ , พระบรมธาตุพระนางเจ้าจามเทวี]

การเดินทางไปวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ม.๒ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ – ฮอด) ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงเขตติดต่ออำเภอจอมทองประมาณ ๘๘ กิโลเมตร ขับรถผ่านแยกหอนาฬิกาอำเภอฮอดเพียง ๒ กิโลเมตร จะเจอถนนทางสามแยกไปอำเภอดอยเต่า ให้เลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ (ไปอำเภอดอยเต่า) แล้วขับรถตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงปากทางเข้า/ออก วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่)

ประวัติวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่)

ตามประวัติเมืองฮอด “พิศดารนคร” ว่าเมื่อปี พ.ศ.๑๒๐๑ พระแม่เจ้าจามเทวี บรมราชนารีศรีสุริยะวงค์ องค์บดินทร์ปิ่นธานีหริภุญชัย เสด็จขึ้นมาครองเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นามว่า “หริภุญชัย” หรือ เมืองลำพูน ผู้สร้างนครหริภุญชัยหรือเมืองลำพูน ได้ออกทำศึกกับอริราชศัตรูในเขตชายแดนฝั่งเหนือ  และหลังจากการสู้รบแล้ว พระองค์ทรงเสร็จกลับนคร พร้อมกับศพของทหารที่ร่วมรบกับพระองค์โดยเสด็จกลับทางน้ำ ขณะนั้นเป็นหน้าน้ำหลากกระแสน้ำเชี่ยวมาก เรือที่บรรทุกศพของทหารได้ล่มลง (ซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณท้ายวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่))  พระองค์จึงมีคำสั่งให้ทหารทั้งหมดค้นหาศพที่จมอยู่ในท้องน้ำและให้นำศพขึ้นมาทำพิธีตามสมัยโบราณ

ต่อมาได้ตั้งเป็นวัดขึ้น ส่วนพระแม่เจ้าจามเทวีได้บวชและถือศีลอยู่ที่วัดแห่งนี้ พร้อมได้สร้างกู่ (เจดีย์) เก็บกระดูกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ไพร่พลที่เสียชีวิตในสงคราม และทรงเสด็จกลับนครหริภุญชัย จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตของพระแม่เจ้าจามเทวี  พระองค์ได้ทรงเสด็จกลับมาที่วัดนี้และได้มาปฏิบัติธรรมถือศีล จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในเมืองฮอดได้มีคำเล่าขานกันมาว่า  พระแม่เจ้าจามเทวีได้มาบวชและปฏิบัติธรรมให้กับดวงวิญญาณของทหารที่วัดแห่งนี้

จากนั้นวัดนี้ก็ร้างมาเป็นเวลาพันปี  ไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ (พระเทพสิทธาจารย์) ได้กราบอาราธนานิมนต์ หลวงปู่ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน มาเป็นผู้มาเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และได้ยกขึ้นเป็นวัดในลำดับต่อมา  คำว่า “สันกู่” เป็นภาษาของเมืองเหนือ  แปลเป็นภาษาไทยว่า “สถานที่ฝังกระดูก” ซึ่งชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ติดปากกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและเป็นประวัติศาสตร์คู่กับเมืองฮอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้

วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๗๕ ไร่ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗  ครูบากาบ ชยฺลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้มาพบกู่เก่าแห่งนี้
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑  พระครูพิพัฒน์ คณาภิบาล (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าคณะอำเภอฮอด ได้บูรณปฏิสังขรณ์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒  พระสุพรหมยานเถระ (ครูบาพรหมจักร พรหมจกฺโก) เป็นประธานเปิดสำนักวิปัสนากรรมฐาน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑  มติมหาเถระสมาคมยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์จำวัด
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับรองประกาศเป็นอุทยานการศึกษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับเลือกจากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓  ความดำริของพระราชพรหมจารย์ (พระอาจารย์ทอง   สิริมงฺคโล) เจ้าคณะอำเภอฮอด มีพระราชพุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะอำเภอฮอดพร้อมคณะสงฆ์และทางราชการ  ได้จัดตั้งวัดให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำอำเภอฮอด

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว