หลวงพ่อใหญ่ หรือพระพุทธชินสีห์บารมีแสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณศิลปะแบบล้านช้างอายุประมาณ 500 ปี พระประธานคู่วัดประจำอุโบสถของวัดประดู่ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาคารทรงไทย 2 ชั้น 5 หลังคาแฝด ปิดทองฝาสกลทั้งหลัง แหล่งความรู้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องราชศรัทธา
ศาลาเก๋งเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สถานที่เก็บรักษาเก๋งเรือพระราชทาน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์ ลักษณะเป็นเรือแจว ขุดจากซุงไม้สักหรือตะเคียน รวมทั้งสามารถชมภาพจิตรกรรรมเพดานของโบสถ์ภายในวัด ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 2 วาดด้วยสีฝุ่นดินสอพองบอกเล่าเรื่องพุทธประวัติในเหตุการณ์ต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธิตศิลปะการทำหัวโขนและเศียรครู (หอศิลป์) สถานที่ลืบทอดศิลปวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และแหล่งความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำหัวโขนและเศียรครูอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจ

ตั้งอยู่ที่ ม. 2 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว