วัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดเก่าแก่อยู่ก่อนแล้ว มีนามว่า วัดแสนตาห้อย เมื่อสมัยก่อน ที่ตั้งวัดแสนตาห้อยอยู่ใกล้กับตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำน่าน ต่อมาได้ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งจนพังได้รับเสียหาย
เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านแสนตาห้อยในสมัยนั้นได้พร้อมใจกันย้ายวัดแสนตาห้อยมาสร้างที่ใหม่ ที่ตั้งในปัจจุบัน และได้เปลี่ยนชื่อวัดแสนตาห้อย เป็นชื่อวัดบุปผาราม พร้อมกับเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านบุปผารามด้วย
ความสำคัญที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 17 เมษายน คณะศรัทธาบ้าน บุปผาราม จะทำพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์น้อยทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญ กลุ่มคนที่ใช้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวบ้านบุผาราม และหมู่บ้านใกล้เคียง

ตั้งอยู่ที่ บุปผาราม ม. 9 ฝายแก้ว กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว