วัดดังที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง อยู่ไม่ไกลจากวัดบางแคน้อย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2357 โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ที่สร้างให้กับภรรยาหลวง โดยภายในวัดนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโบราณสถานและวัตถุโบราณที่สำคัญได้หลายอย่าง เช่น พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 200 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระประธานในอุโบสถคือหลวงพ่อศรีสมุทรพุทธโคดม ปางมารวิชัยปั้นดินด้วยศิลาแลง ส่วนบานหน้าต่าง-ประตูมีลักษณะเด่นคือเป็นบานไม้แกะสลักที่มีความงดงาม ทั้งสี่ด้านรอบ ๆ ระเบียงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย, เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากศิลาแลง และพระพุทธรูปปางสมาธิ รวมทั้งธรรมเจดีย์ 7 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 ล้อมด้วยกำแพงแก้ว
นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขียนในช่วงรัชกาลที่ 2 ที่บอกเล่าถึงสงครามไทย-เมียนมา ซึ่งก่อนเข้าชมต้องได้รับอนุญาตจากวัดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับภาพเขียน

ตั้งอยู่ที่ ม. 7 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว