วัดบางนาใน พระอารามหลวง

ประวัติวัดบางนาในพระอารามหลวง
วัดบางนาใน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๓๓ ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง โดยได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงเมื่อพ.ศ.๒๕๓๙ ทั้งนี้ เนื่องจากวัดบางนาในนี้ตั้งอยู่ที่ริมคลองบางนา จึงมีชื่อว่า “บางนาใน” ส่วนอีกวัดอยู่ริมแม่น้ำ และเนื่องจาสมัยโบราณใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักจึงเรียกวัดที่อยู่ริมน้ำว่าวัดบางนานอก
พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
ภายในวัดเป็นที่ตั้งของ “พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก ๘ ประเทศ โดยจากประเทศไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมา และนอกนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา, อินเดีย, เนปาล, พม่า, จีน, ลาว และภูฏาน นอกจากพระบรมสารีริกธาตุแล้ว…ภายในเจดีย์..ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดกให้ชมด้วย
ข้อมูลทัวไป
ชื่อ : วัดบางนาในพระอารามหลวง
ที่อยู่ : ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทร : 02 745 5540

 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว