วัดธาตุจำปา

วัดธาตุจำปา บ้านเสาเล้า อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัด นครพนม
.
สร้างวัดธาตุจำปา สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๒๕๓
โดยการนำของพระภิกษุดี กตปุญโญ
และนายกัญญา ดวงคูสัน พร้อมด้วยชาวบ้านเสาเล้า
(อพยพมาจากแขวงคำม่วน ในประเทศลาว
โดยประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าไทญ้อ)
.
ส่วนองค์พระธาตุจำปา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘
โดยการนำของพระภิกษุเม้า ปญฺญาวโร
ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๗ ปี
.
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระธาตุจำปา
จัดเป็นธาตุอีสานสมัย รัตนโกสินทร์ ได้รับอิทธิพล
รูปแบบจากองค์พระธาตุพนม (องค์ก่อนบูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓)
.
พระธาตุจำปาเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ
กับชุมชนในแถบจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะในเขตอำเภอโพนสวรรค์ โดยถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญ ๑ ใน ๕ แห่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาเช่นเดียวกับวัดพระธาตุพนม พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณูนคร และพระธาตุประสิทธิ์
.
โบราณสถานวัดธาตุจำปา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานของชาติ และกำหนดขอบเขตโบราณสถาน
ในราชกิจจานุเบกษา

ตั้งอยู่ที่ เสาเล้าใหญ่ ม. 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว