วัดท้องลับแล

วัดท้องลับแล ตั้งอยู่ที่ตำบลฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เป็นวัดเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจ คือ “ภาพสะท้อนหัวกลับ” ของศาลาการเปรียญฝั่งตรงข้ามที่ปรากฏบนผนังในพระอุโบสถ โดยพระสมชายที่มาบวชที่วัดเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นผู้พบภาพดังกล่าวขณะที่เข้าไปทำวัตรภายในโบสถ์ที่ปิดประตูและหน้าต่าง ช่วงเวลาที่จะชมภาพหัวกลับได้อย่างชัดเจนคือ วันที่มีแสงแดดจัด ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องตำนานและวิถีชีวิตของชาวลับแล นอกจากนี้ยังมีหอไตรโบราณกลางน้ำอายุหลายร้อยปี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
มีเรื่องเล่าว่า หมอภูมินทร์ ซึ่งเป็นทันตแพทย์ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝันเห็นเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์แห่งนครลับแลมาบอกว่า มีผู้พบภาพหัวกลับภายในโบสถ์ คุณหมอจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ และได้เห็นภาพปรากฏขึ้นจริงตามที่เจ้าฟ้าฮ่ามมาเข้าฝัน จึงเกิดความศรัทธาและสร้างเจดีย์แก้วขึ้นบริเวณข้างพระอุโบสถ
ตั้งอยู่ที่ ท้องลับแล ม.7 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว