วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่อความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ คือ หลวงพ่อชินน์ประทานพร ซึ่งสูงถึง 9 วา 9 นิ้ว เราสามารถมองเห็นพระพุทธรูปตั้งแต่ในระยะไกลได้เลยค่ะ

ในบริเวณวัดยังมี พระเจดีย์เกษุแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สูง 69 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัติย์ และชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

นอกจากการขึ้นไปสักการะพระพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ด้านบนสุดยังมีจุดชมวิวที่เราจะสามารถมองเห็นท้องทุ่งนาที่อยารายล้อมวัดถ้ำเสืออย่างสวยงามอีกด้วย

ตั้งอยู่ที่ ม่วงชุม ม.3 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว