วัดต้นสน เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง” หรือ “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” ริเริ่มก่อสร้างโดย พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิม โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ ลงรักปิดทองคำแท้ มีพุทธลักษณะที่งดงาม นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีความงดงามไม่แพ้วัดใด

ตั้งอยู่ที่ บ้านต้นสน ถนนเทศบาล 2 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว