วัดตีนดอย

พระธาตุประทานพร วัดตีนดอย
เป็นพระธาตุที่สร้างจำลองมาจากพระธาตุองค์เดิม
ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดตีนดอย หมู่ 6 บ้านตีนดอย ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
.
ปัจจุบันอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์ เดิมชื่อพระธาตุตันน้ำ เพราะห่างมองจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือจะมีลักษณะขององค์พระธาตุขวางกลางน้ำอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกพระธาตุตันน้ำ ตัวพระธาตุมีรูปทรงกล้วยน้ำเต้าไม่ปรากฏปี พ.ศ ที่ก่อสร้างและจากการบอกเล่าต่อๆ กันมานาน มีพระเจ้าบุญหลง ซึ่งเป็นพระมาจากที่อื่นได้ทำการบูรณะต่อเติมขึ้นมาใหม่
.
เมื่อปี พ.ศ๒๕๑๓ ทางราชการได้มีการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์และได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นั้นมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่ทางราชการจัดสรรโดยประชาชนหมู่ที่ 6 ได้รับจัดสรรพื้นที่ปัจจุบันคือหมู่ที่ 2 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ที่ ตีนดอย ม.2 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว