วัดดังแห่งเมืองบ้านโป่ง เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออโนทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองราชบุรี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อครั้งแรกที่ยกขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กลอง เรียกว่า หลวงพ่อพระเทพนิมิต แต่ต่อมาได้มีซินแสร่างทรงของเจ้าพ่อเสือบอกกล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า หลวงพ่ออโนทัย จึงมีการเรียกชื่อนี้เรื่อยมา

หลวงพ่ออโนทัย เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านและผู้ที่ศรัทธาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าใครขอพรอันใดก็สมความปรารถนา จนมีการฉายหนังเพื่อแก้บนกับหลวงพ่อแทบทุกคืน

  • ที่ตั้ง :ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • เวลาเปิด-ปิด :เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 00-16.00 น

 

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว