วัดจันทรังษี

วัดจันทรังษี เป็นวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ฝั่งถนน โดยฝั่งทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโยก” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยา และทางฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระมหาวิหารจัตุรมุข ลักษณะสถาปัตยกรรมงดงาม

ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม ปางพันมือ สี่หน้า แกะสลักจากไม้หอมจากประเทศจีน ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้

ตั้งอยู่ที่ บ้านนา ม. 9 หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว