“วัดขุนสมุทรทราวาส” หรือ วัดขุนสมุทรจีน ที่เที่ยวสมุทรปราการซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณรอบ ๆ วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีโฮมสเตย์ให้พัก ส่วนกิจกรรมก็มีทั้งปั่นจักรยาน เดินเล่น นั่งเรือชมป่าชายเลน

https://www.facebook.com/SMPHappySmile/photos/a.844801518979984/2046294728830651/?type=3

ตั้งอยู่ที่ บ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว