วัดกู่คำ

เที่ยวน่าน วัดกู่คำ อ.เมือง น่าน ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกสวนศรีเมือง บริเวณหน้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน มีประวัติอันยาวนาน เริ่มจากประมาณ พ.ศ. 2410 นายฮ้อยพก่าคำปุก ชาวไทยใหญ่ เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ได้อพยพมาทำมาหากินในเขตจังหวัดน่าน โดยมีอาชีพรับสัมปทานป่าไม้ ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า นายฮ้อยไม้

นายฮ้อยพก่าคำปุก ได้แต่งงานกับ แม่ศรีคำ ซึ่งเป็นคนเมืองน่านในสมัยนั้นไม่มีนามสกุล พ.ศ. 2464 นายฮ้อยพก่าคำปุก และแม่ศรีคำ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างวิหารหลังหนึ่ง บริเวณวัดกู่คำ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร วิหารหลังนี้เป็นวิหารศิลปะล้านนา ฝาผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องไม้สัก มีช่อฟ้าใบระกา เชิงชาย ฯลฯ ทำด้วยไม้สัก ลวดลายงดงาม ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ศิลปะพม่าประดิษฐานอยู่

ในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดกู่คำ ที่ได้เปิดให้เข้าชมฟรีอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ภายในมีวัตถุโบราณ ของเก่าที่เมืองน่านจัดเก็บรักษาไว้และนำมาแสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่านมากมาย

ตั้งอยู่ที่ ถ.สุริยะพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว