มูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งมาได้ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว เป็นพื้นที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมโดยเน้นวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวมือ 14 จังหวะ หรือหากใครอยากปฏิบัติจริงจังขึ้นไปอีก ก็สามารถเข้าคอร์สปฏิบัติแบบเนสัชชิก 1 วัน 1 คืน

เปิดทุกวัน พุธ พฤหัส และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. เพื่อมาสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนา  สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งจะมีการสอนบาลี สอนอภิธรรม สอนสมาธิขั้นสูงเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปฏิบัติ โดยเปิดรับให้กับผู้ที่สนใจธรรมะในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงขั้นสูง

17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว