พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม

พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก เป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มีเนื้อที่กว้างขวางมากกว่า 250 ไร่ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ซึ่งจัดวางอาคารและสิ่งต่าง ๆ ตามความคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลักฮวงจุ้ย มีเทพเจ้าที่สำคัญ คือ ไฉ่สิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภ พร้อมทั้งเทพเจ้าอื่น ๆ อาทิ เทพเจ้าเฮ่งเจีย, เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าพ่อเสือ, พระโพธิสัตว์กวนอิม, พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้า, ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เป็นต้น เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-227488757382911/

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว