“พระธาตุหินนิลเปา”
ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
หมู่ที่ 8 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ดินแดนแห่งประติมากรรมหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของไทย พระธาตุนิลเปา มีลักษณะการตั้งอยู่ด้านกฎแรงโน้มถ่วงของโลก คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนประเทศพม่า
หนึ่งในโปรแกรมที่คุณจะได้ไปสักการะ
เมื่อมาพักที่ โฮมสเตย์ชุมชนบ้านยวนสาว – หินพัด
ที่อยู่84180 ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

Write a Review

Click to rate

การสมัครสมาชิกหมายถึงคุณยอมรับต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน and our นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซด์ของเราแล้ว