วัดมรดกโลก

วัดที่ได้รับรอง เป็นมรดกของโลก จากองค์การ unesco

  1. Home
  2. วัดมรดกโลก
Filter
Filter × Close

วัดพระราม

วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก

Location: วัดพระราม

วัดโลกยสุธาราม

Location: วัดโลกยสุธาราม ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุ

Location: วัดมหาธาตุ ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา

Location: วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดไชยวัฒนาราม 

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Location: วัดไชยวัฒนาราม ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

Location: - ม.2 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

Location: ม. 5 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างขึ้นในปีพ.ศ 1867

Location: ม.2 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร

วัดภูเขาทอง

สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ. 1930เมื่อบุเรงนองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2112 นั้น

Location: บ้านภูเขาทอง ม. 2 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา