พระธาตุ

พระธาตุหมายถึงพระสถูปเจดีย์ต่างๆ

  1. Home
  2. พระธาตุ
Filter
Filter × Close

วัดป่าเทพสิทธาจารย์

ที่อยู่: Unnamed Rd,ตำบล พะทาย อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม 48120

Location: วัดป่าเทพสิทธาจารย์

วัดธาตุบ้านสำราญใต้

ที่อยู่: ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดธาตุบ้านสำราญใต้ ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

พระธาตุกองข้าวศรีบุณเนาว์ (พระเจดีย์ภูลังกา)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา

Location: เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บ้านแพง นครพนม ประเทศไทย

วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย

ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

วัดทองสว่าง

ตำบล คำพี้ อำเภอ นาแก นครพนม 48130

Location: วัดทองสว่าง

วัดกกต้อง

ตำบล หนองแสง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดกกต้อง

วัดโฆสมังคลาราม

วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Location: วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม ตำบล โคกสว่าง อำเภอ ปลาปาก นครพนม ประเทศไทย

วัดป่าสุวรรณาราม

ที่อยู่: หมู่ 3, ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม, 48130

Location: วัดป่าสุวรรณาราม

วัดขวัญประชา(ตันหยงมะลิ)

ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

Location: วัดขวัญประชา(ตันหยงมะลิ) อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส ประเทศไทย

พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล

ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

Location: พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส ประเทศไทย