วัดดังพระนครศรีอยุธยา

วัดที่มีชื่อเสียง ไดัรับความนิยม และมีศิลปะ ประเพณีที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  1. Home
  2. วัดดังพระนครศรีอยุธยา
Filter
Filter × Close

วัดโลกยสุธาราม

Location: วัดโลกยสุธาราม ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา

Location: วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดไชยวัฒนาราม 

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Location: วัดไชยวัฒนาราม ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

Location: ม. 5 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา