สงขลา

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจและน่าศึกษามากมาย นอกจากนี้สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ มีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย มาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละ

  1. Home
  2. สงขลา
Filter
Filter × Close

วัดคงคาเลียบ 

บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110

Location: วัดคงคาเลียบ

วัดพระเจดีย์ลึงงาม

วัดพระเจดีย์งาม ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

Location: วัดพระเจดีย์ลึงงาม ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด สงขลา ประเทศไทย

วัดจะทิ้งพระ 

ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ สงขลา 90190

Location: วัดจะทิ้งพระ ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ สงขลา ประเทศไทย

วัดชะแล้สุวัณนาราม

ตำบล ชะแล้ อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90330

Location: วัดชะแล้สุวัณนาราม

พระมหาธาตุเจดีย์เขาตังกวน 

1 3 ถนน สุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

Location: เขาตังกวน Khao Tang Kuan ถนน สุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่บนถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เป็นที่ตั้งของหลักเมือง

Location: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สงขลา นางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ตั้งอยู่ที่บนถนนศุภสารรังสรรค์ เทศบาลนครหดใหญ่

Location: มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ศุภสารรังสรรค์ ซอย 4 หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

วัดศรีสว่างวงศ์

ตั้งอยู่ที่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

Location: หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

วัดท่านางหอม

ตั้งอยู่ที่ ม. 5 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา

Location: ม. 5 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา

วัดวิมลคุณากร

ตั้งอยู่ที่ ม. 8 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา

Location: ม. 8 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา