สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Thailand) ตั้งอยู่ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเล จึงมีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง สามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นปริมาณที่มากที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากที่สุดด้วย ในด้านประวัติศาสตร์ สมุทรสาครเป็นเมืองที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสชลมารค จึงกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองในปัจจุบัน

  1. Home
  2. สมุทรสาคร
Filter
Filter × Close

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ

Location: ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ประเทศไทย

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ

Location: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซอย สุขาภิบาล ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ประเทศไทย

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ตั้งอยู่ที่ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดมหาชัยคล้ายนิมิต

ตั้งอยู่ที่ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดพ้นท้ายนรสิงห์

ตั้งอยู่ที่ ม. 5 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: ม. 5 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดวิสุทธิวราวาส

ตั้งอยู่ที่ ม. 2 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: ม. 2 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดสหธรรมาราม

ตั้งอยู่ที่ ม. 4 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: ม. 4 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดเจษฎาราม

ตั้งอยู่ที่ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดตึกมหาชยาราม

ตั้งอยู่ที่ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัดใต้บ้านบ่อ

ตั้งอยู่ที่ ม. 1 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Location: ม. 1 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร