นราธิวาส

นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน แต่เดิมบ้านบางนรา หรือมะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนรา ใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานี

  1. Home
  2. นราธิวาส
Filter
Filter × Close

วัดขวัญประชา(ตันหยงมะลิ)

ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

Location: วัดขวัญประชา(ตันหยงมะลิ) อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส ประเทศไทย

พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล

ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

Location: พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 

จุดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ

Location: ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส ประเทศไทย

เจดีย์สิริมหามายา

มายาเทวี (บาลี: मायादेवी) หรือ สิริมหามายา เป็นพระมารดาของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งศาสนาพุทธ

Location: เจดีย์สิริมหามายา

มัสยิดกลางนราธิวาส

มัสยิดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์

Location: มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ถนน พิชิตบำรุง ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส ประเทศไทย

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ

มัสยิดตะโละมาเนาะ (มลายู: Masjid Telok Manok) หรือ มัสยิดวาดีลฮูเซ็น (มลายู: Masjid Wadi Hussein)

Location: มัสยิด 300ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น) ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ นราธิวาส ประเทศไทย

วัดชลธาราสิงเห หรือ วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย 

วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง หรือ วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห

Location: วัดชลธาราสิงเหWebsite: https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดลอยประดิษฐ์

ตั้งอยู่ที่ โต๊ะเด็ง ม. 1 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

Location: โต๊ะเด็ง ม. 1 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

วัดโคกตา

ตั้งอยู่ที่ โคกตา ม. 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

Location: โคกตา ม. 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

วัดปริมังคลาวาส

ตั้งอยู่ที่ โคกปริเม๊ง ม. 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

Location: โคกปริเม๊ง ม. 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส