นครพนม

จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนบน เป็นเมืองชายแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน และมีพระธาตุอื่นๆ อีกหลายแห่ง จึงนับว่านครพนมนี้เป็นเมืองแห่งพระธาตุโดยแท้ และด้วยความที่เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน ประกอบกับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมแห่งสำคัญจากหลายชนชาติ จังหวัดนครพนมจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก และยิ่งปัจจุบันนี้ นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเจริญในหลายๆ ด้าน มีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบิน ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  1. Home
  2. นครพนม
Filter
Filter × Close

วัดป่าเทพสิทธาจารย์

ที่อยู่: Unnamed Rd,ตำบล พะทาย อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม 48120

Location: วัดป่าเทพสิทธาจารย์

วัดธาตุบ้านสำราญใต้

ที่อยู่: ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดธาตุบ้านสำราญใต้ ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

พระธาตุกองข้าวศรีบุณเนาว์ (พระเจดีย์ภูลังกา)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา

Location: เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บ้านแพง นครพนม ประเทศไทย

วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย

ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

วัดทองสว่าง

ตำบล คำพี้ อำเภอ นาแก นครพนม 48130

Location: วัดทองสว่าง

วัดกกต้อง

ตำบล หนองแสง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดกกต้อง

วัดโฆสมังคลาราม

วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

Location: วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม ตำบล โคกสว่าง อำเภอ ปลาปาก นครพนม ประเทศไทย

วัดป่าสุวรรณาราม

ที่อยู่: หมู่ 3, ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม, 48130

Location: วัดป่าสุวรรณาราม

วัดพระธาตุมหาชัย

วัดพระธาตุมหาชัย ตั้งอยู่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พระธาตุมหาชัยถือเป็นพระธาตุประจำวัน

Location: วัดพระธาตุมหาชัย ตำบล มหาชัย อำเภอ ปลาปาก นครพนม ประเทศไทย

วัดพระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Location: พระธาตุท่าอุเทน ตำบล ท่าอุเทน อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม ประเทศไทย