สถานที่ทางศาสนาอื่นๆ

วัดอื่นๆ วัดที่น่าสนใจอื่นๆ เช่นวัดร้าง สถานที่

  1. Home
  2. สถานที่ทางศาสนาอื่นๆ
Filter
Filter × Close

พระธาตุกองข้าวศรีบุณเนาว์ (พระเจดีย์ภูลังกา)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา

Location: เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บ้านแพง นครพนม ประเทศไทย

พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล

ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

Location: พระฤสีพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส ประเทศไทย

พระมหาธาตุเจดีย์เขาตังกวน 

1 3 ถนน สุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

Location: เขาตังกวน Khao Tang Kuan ถนน สุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย

เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์

เจดีย์พ่อเฒ่าขรัวพุทธสรณ์ ณ แหลมหน้าพระลาน เกาะสมุย อีกหนึ่งโบราณสถานเก่าแก่ของเกาะสมุย อายุมากกว่า

Location: เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์

เจดีย์ลอยฟ้า

ที่อยู่: ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260

Location: เจดีย์ลอยฟ้า สุราษฎร์ธานี ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ฤสีพระพุทธบาทเขาหัวจุกจำลอง (เจดีย์เขาหัวจุก)

เจดีย์เขาหัวจุก ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 เจดีย์ศรีสุคตคีรี หรือ

Location: ฤสีพระพุทธบาทเขาหัวจุกจำลอง (เจดีย์เขาหัวจุก) ตำบล บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พระธาตุศรีสุราษฎร์

พระธาตุศรีสุราษฎร์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ “พระธาตุเขาท่าเพชร” ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร

Location: พระธาตุศรีสุราษฎร์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พระธาตุหินนิลเปา

"พระธาตุหินนิลเปา" ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมู่ที่ 8 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม

Location: พระธาตุหินนิลเปา

พระเจดีย์กลางน้ำ (สมุทรเจดีย์)

พระเจดีย์กลางน้ำเป็นเจดีย์ในจังหวัดระยอง พระเจดีย์กลางน้ำสร้างขึ้นประมาณ 2

Location: พระเจดีย์กลางน้ำ (สมุทรเจดีย์) จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย