วันหยุด2566

วันหยุด2566

รายละเอียดวันหยุดประจำปี 2566

พระประจำปีขาล

พระประจำเดือน2

วันหยุดเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล
วันหยุดเนื่องใน วันหยุดชดเชย ตรงกับ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2565 ขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

พระประจำเดือน4
วันหยุดเนื่องใน วันมาฆบูชา ตรงกับ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

พระประจำเดือน5
วันหยุดเนื่องใน วันจักรี ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันสงกรานต์ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันสงกรานต์ ตรงกับ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2565 แรม 9 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

พระประจำปีเถาะ

พระประจำเดือน6
วันหยุดเนื่องใน วันแรงงาน ตรงกับ วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 12 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันฉัตรมงคล ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันพืชมงคล ตรงกับ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2565 แรม 13 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

พระประจำเดือน7
วันหยุดเนื่องใน วันวิสาขบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ตรงกับ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2565 แรม 2 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

พระประจำเดือน8
วันหยุดเนื่องใน วันเฉลิมฯ ร.10 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 11 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันเฉลิมฯ วันแม่ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 แรม 11 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันหยุดชดเชย ตรงกับ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 แรม 13 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

พระประจำเดือน10
วันหยุดเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

พระประจำเดือน11
วันหยุดเนื่องใน วันปิยมหาราช ตรงกับ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

พระประจำเดือน12
วันหยุดเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ ตรงกับ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2565 แรม 13 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
วันหยุดเนื่องใน วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

พระประจำเดือน1
วันหยุดเนื่องใน วันสิ้นปี ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ

 

racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและแจ้งเตือนอีเวนท์การท่องเที่ยววัด

#racang #racangdotcom #ท่องเที่ยววัด #วันหยุด2566