สวัสดีเดือนสิบสอง

สวัสดีเดือนสิบสอง

พระประจำเดือน12

พระพุทธรูปประจำเดือนสิบสอง ปางประทานอภัย (นั่ง)
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองเบน ไปข้างหน้าเล็กน้อย บางแบบเป็นพระอิริยาบถยืน

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสิบสอง #พระปางประทานอภัย

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด