สวัสดีเดือนสาม

สวัสดีเดือนสาม

พระประจำเดือน3

พระพุทธรูปประจำเดือนสาม ปางประทานโอวาท (ปางแสดงโอวาทปาติโมกข์)

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้น จีบนิ้วพระหัตถ์ไว้เสมอพระอุระ (อก)

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสาม #พระปางปางประทานโอวาท

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด