สวัสดีเดือนสิบ

สวัสดีเดือนสิบ

พระประจำเดือน10

พระพุทธรูปประจำเดือนสิบ ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยายืน พระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบประสานพระหัตถ์ด้วย พระบาทซ้ายทรงเหยียบหลังพระบาทขวา เป็นกิริยากดพระบาท

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสิบ #พระปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด