สวัสดีเดือนหก

สวัสดีเดือนหก

พระประจำเดือน6

พระพุทธรูปประจำเดือนหก ปางมารวิชัย

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ (เข่า) นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี พระปางนี้นิยมสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสาม #พระปางปางประทานโอวาท

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด