สวัสดีเดือนเจ็ด

สวัสดีเดือนเจ็ด

พระประจำเดือน7

พระพุทธรูปประจำเดือนเจ็ด ปางเรือนแก้ว

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง) ขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ซ้ายวางหงานบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) บางแบบพระหัตถ์วางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) บางแบบอยู่ในอิริยาบถขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนเจ็ด #พระปางเรือนแก้ว

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด