สวัสดีเดือนยี่

สวัสดีเดือนยี่

พระประจำเดือน2

พระพุทธรูปประจำเดือนยี่ ปางชี้มาร

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระพักตร์ ชี้นิ้วพระหัตถ์ไปข้างหน้า

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนยี่ #พระปางชี้มาร

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด