สวัสดีเดือนเก้า

สวัสดีเดือนเก้า

พระประจำเดือน9

พระพุทธรูปประจำเดือนเก้า ปางภัตกิจ
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายประคองบาตรซึ่งวางอยู่บนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาตร เป็นกิริยาเสวย

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนเก้า #พระปางปางภัตกิจ

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด