สวัสดีปีเถาะ

สวัสดีปีเถาะ

พระประจำปีเถาะ

พระพุทธรูปประจำปีเถาะ

ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นวางบนพระอุระ (อก) เบนฝ่าพระหัตถ์ไปทางซ้าย (บางตำราใช้ปางปัจจเวกขณะเป็นพระประจำปีเถาะ)

 

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีปีเถาะ #พระปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด