สวัสดีเดือนสี่

สวัสดีเดือนสี่

พระประจำเดือน4

พระพุทธรูปประจำเดือนสี่ ปางนาคาวโลก

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ขวาห้อยเยื้องมาข้างหน้า พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติ บางแบบพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงมาข้างหน้า พระหัตถ์ขวาห้อยลง เอี้ยวพระวรกายผินพระพักตร์ เหลียวไปข้างหลัง บางแบบยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระ

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสาม #พระปางปางประทานโอวาท

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด