สวัสดีเดือนอ้าย

สวัสดีเดือนอ้าย

พระประจำเดือน1

พระพุทธรูปประจำเดือนอ้าย ปางปลงกัมมัฏฐาน (ปางชักผ้าบังสุกุล)

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงธารมะกร (ไม้เท้า) ยื่นพระหัตถ์ขวาออกไปข้างหน้า ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำ เป็นกิริยาชักผ้าบังสุกุล บางแบบพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงทาบที่พระเพลา (ตัก)

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนอ้าย #พระปางปลงกัมมัฏฐาน

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด