สวัสดีเดือนห้า

สวัสดีเดือนห้า

พระประจำเดือน5

พระพุทธรูปประจำเดือนห้า ปางคันธารราฏ (ปางขอฝน)

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเป็นกิริยาขอฝน พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา (ตัก) บางแบบหงายพระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระชานุ (เข่า)

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนสาม #พระปางปางประทานโอวาท

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด