สวัสดีเดือนแปด

สวัสดีเดือนแปด

พระประจำเดือน8

พระพุทธรูปประจำเดือนแปด ปางปฐมเทศนา (ปางแสดงธรรมจักร)

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ บางแบบประทับ (นั่ง) ห้อยพระบาท พระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบพระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวา หรือพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นถือชายจีวร

#racang #racangdotcom #ระฆัง #ระฆังดอทคอม #สวัสดีเดือนแปด #พระปางปฐมเทศนา

 

Racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและการแจ้งเตือนอีเวนท์ท่องเที่ยววัด