วันสำคัญจีน2564

สารทเสี่ยวฮั้ง (小雪) เวลา 10:23น. วัน 22 (廿二) เดือน 11 (冬月) ปีชวด (庚子)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 12 (腊月) ปีชวด (庚子)

สารทไต้ฮั้ง (大寒) เวลา 03:39น. วัน 8 (初八) เดือน 12 (腊月) ปีชวด (庚子)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 12 (腊月) ปีชวด (庚子)

สารทลิบชุน (立春) เวลา 21:58น. วัน 22 (廿二) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที-神上天) วัน 24 (廿四) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย-过年), วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย (财神爷) เวลา 23:00-01:00น. วัน 30 (三十) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันตรุษจีน (ชุนเจี๋ย-春节), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที  (ซิ้งเลาะที-神下天) วัน 4 (初四) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊ (จ้าวกงหมิง-赵公明) วัน 5 (初五) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

สารทอู่จุ้ย (雨水) เวลา 17:43น. วัน 7 (初七) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ (ทีกงแซ-天公生) วัน 9 (初九) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

ไหว้เทศกาลชาวนา-เทศกาลโคมไฟ (วันไหว้ง่่วงเซียวโจ่ย-元宵节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

สารทเก๋งเต็ก (驚蟄) เวลา 15:53น. วัน 22 (廿二) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 2 (二月) ปีฉลู (辛丑)

สารทชุนฮุน (春分) เวลา 16:37น. วัน 8 (初八) เดือน 2 (二月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 2 (二月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 2 (二月) ปีฉลู (辛丑)

สารทเช็งเม้ง (清明) เวลา 20:35น., วันเช็งเม้ง วัน 23 (廿三) เดือน 2 (二月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้ (เฮียงเทียงเสี่ยงตี่-玄天上帝) วัน 3 (初三) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

สารทก๊อกอู๋ (穀雨) เวลา 03:33น. วัน 9 (初九) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ-天后圣母) วัน 23 (廿三) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

สารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 13:47น. วัน 24 (廿四) เดือน 3 (三月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 4 (四月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷) วัน 8 (初八) เดือน 4 (四月) ปีฉลู (辛丑)

สารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 02:37น. วัน 10 (初十) เดือน 4 (四月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 4 (四月) ปีฉลู (辛丑)

สารทมั่งเจ็ง (芒種) เวลา 17:52น. วัน 25 (廿五) เดือน 4 (四月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 5 (五月) ปีฉลู (辛丑)

วันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节) วัน 5 (初五) เดือน 5 (五月) ปีฉลู (辛丑)

สารทแฮ่จี่ (夏至) เวลา 10:32น. วัน 12 (十二) เดือน 5 (五月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 5 (五月) ปีฉลู (辛丑)

สารทเสี่ยวซู๊ (小暑) เวลา 04:05น. วัน 28 (廿八) เดือน 5 (五月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

สารทไต้ซู๊ (大暑) เวลา 21:26น. วัน 13 (十三) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู (กว้านอี้กง-关羽公) วัน 24 (廿四) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

สารทลิบชิว (立秋) เวลา 13:53น. วัน 29 (廿九) เดือน 6 (六月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน (太上老君), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

วันสารทจีน (ตงง้วงโจ่ย/จงหยวนเจี๋ย-中元节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

สารทซู่ซู๊ (處暑) เวลา 04:34น. วัน 16 (十六) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干 วัน 22 (廿二) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月) ปีฉลู (辛丑)

สารทแปะโล่ว (白露) เวลา 16:52น., วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

วันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

สารทชิวฮุน (秋分) เวลา 02:20น. วัน 17 (十七) เดือน 8 (八月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 2 (初二) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

สารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 08:38น., เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 3 (初三) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 4 (初四) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 5 (初五) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 6 (初六) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 7 (初七) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 8 (初八) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

เทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中) วัน 9 (初九) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

สารทซึงกั่ง (霜降) เวลา 11:51น. วัน 18 (十八) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 9 (九月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

สารทลิบตัง (立冬) เวลา 11:58น. วัน 3 (初三) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

สารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 09:33น. วัน 18 (十八) เดือน 10 (十月) ปีฉลู (辛丑)

วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)

สารทไต้เสาะ (大雪) เวลา 04:57น. วัน 4 (初四) เดือน 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)

วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)

สารทตังโจ่ย (冬至) เวลา 22:59น., วันไหว้บัวลอย วัน 18 (十八) เดือน 11 (冬月) ปีฉลู (辛丑)