วันพระจีน2566

วันพระจีน2566

รายละเอียดวันสำคัญจีน ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2564 ตรงกับสารทเสี่ยวฮั้ง (小雪) เวลา 22:04น. วัน 14 (十四) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2564 ตรงกับวันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที-神上天) วัน 24 (廿四) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2564 ตรงกับสารทไต้ฮั้ง (大寒) เวลา 15:29น. วัน 29 (廿九) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2564 ตรงกับวันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย-过年), วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย (财神爷) เวลา 23:00-01:00น. วัน 30 (三十) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2564 ตรงกับวันตรุษจีน (ชุนเจี๋ย-春节), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)
วันพุธที่ 25 มกราคม 2564 ตรงกับวันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที (ซิ้งเลาะที-神下天) วัน 4 (初四) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2564 ตรงกับคล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊ (จ้าวกงหมิง-赵公明) วัน 5 (初五) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2564 ตรงกับคล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ (ทีกงแซ-天公生) วัน 9 (初九) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)


วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับสารทลิบชุน (立春) เวลา 09:42น. วัน 14 (十四) เดือน 1 (正月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับไหว้เทศกาลชาวนา-เทศกาลโคมไฟ (วันไหว้ง่วงเซียวโจ่ย-元宵节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 1 (正月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับสารทอู่จุ้ย (雨水) เวลา 05:34น. วัน 29 (廿九) เดือน 1 (正月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 2 (二月) ปีเถาะ (癸卯)

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตรงกับสารทเก๋งเต็ก (驚蟄) เวลา 03:36น., วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 2 (二月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 2 (二月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2564 ตรงกับสารทชุนฮุน (春分) เวลา 04:24น. วัน 30 (三十) เดือน 2 (二月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 22 (二月) ปีเถาะ (癸卯)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2564 ตรงกับสารทเช็งเม้ง (清明) เวลา 08:12น., วันเช็งเม้ง, วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 22 (二月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 22 (二月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2564 ตรงกับสารทก๊อกอู๋ (穀雨) เวลา 15:13น., วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 3 (三月) ปีเถาะ (癸卯)
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้ (เฮียงเทียงเสี่ยงตี่-玄天上帝) วัน 3 (初三) เดือน 3 (三月) ปีเถาะ (癸卯)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 3 (三月) ปีเถาะ (癸卯)
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตรงกับสารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 01:18น. วัน 17 (十七) เดือน 3 (三月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ-天后圣母) วัน 23 (廿三) เดือน 3 (三月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 4 (四月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตรงกับสารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 14:09น. วัน 3 (初三) เดือน 4 (四月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷) วัน 8 (初八) เดือน 4 (四月) ปีเถาะ (癸卯)

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 4 (四月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2564 ตรงกับสารทมั่งเจ็ง (芒種) เวลา 05:18น. วัน 19 (十九) เดือน 4 (四月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 5 (五月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2564 ตรงกับสารทแฮ่จี่ (夏至) เวลา 21:57น. วัน 4 (初四) เดือน 5 (五月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节) วัน 5 (初五) เดือน 5 (五月) ปีเถาะ (癸卯)

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 5 (五月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรงกับสารทเสี่ยวซู๊ (小暑) เวลา 15:30น. วัน 20 (二十) เดือน 5 (五月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตรงกับสารทไต้ซู๊ (大暑) เวลา 08:50น. วัน 6 (初六) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2564 ตรงกับสารทลิบชิว (立秋) เวลา 01:22น. วัน 22 (廿二) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู (กว้านอี้กง-关羽公) วัน 24 (廿四) เดือน 6 (六月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2564 ตรงกับคล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน (太上老君), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรงกับสารทซู่ซู๊ (處暑) เวลา 16:01น. วัน 8 (初八) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2564 ตรงกับวันสารทจีน (ตงง้วงโจ่ย/จงหยวนเจี๋ย-中元节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)

วันพุธที่ 6 กันยายน 2564 ตรงกับคล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干 วัน 22 (廿二) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2564 ตรงกับสารทแปะโล่ว (白露) เวลา 04:26น. วัน 24 (廿四) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตรงกับคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 8 (八月) ปีเถาะ (癸卯)
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2564 ตรงกับสารทชิวฮุน (秋分) เวลา 13:49น. วัน 9 (初九) เดือน 8 (八月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2564 ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 8 (八月) ปีเถาะ (癸卯)

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตรงกับสารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 20:15น. วัน 24 (廿四) เดือน 8 (八月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 2 (初二) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 3 (初三) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 4 (初四) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 5 (初五) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 6 (初六) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 7 (初七) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 8 (初八) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中) วัน 9 (初九) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับคล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 9 (九月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับสารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 21:02น. วัน 10 (初十) เดือน 10 (十月) ปีเถาะ (癸卯)
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 10 (十月) ปีเถาะ (癸卯)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2564 ตรงกับสารทไต้เสาะ (大雪) เวลา 16:32น. วัน 25 (廿五) เดือน 10 (十月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2564 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 11 (冬月) ปีเถาะ (癸卯)
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2564 ตรงกับสารทตังโจ่ย (冬至) เวลา 10:27น., วันไหว้บัวลอย วัน 10 (初十) เดือน 11 (冬月) ปีเถาะ (癸卯)
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2564 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 11 (冬月) ปีเถาะ (癸卯)

 

 

racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและแจ้งเตือนอีเวนท์การท่องเที่ยววัด

#racang #racangdotcom #ท่องเที่ยววัด #วันสำคัญจีน2566 #วันพระจีน2566