Category: บทความ

บทความระฆัง

  1. Home
  2. บทความ
Filter

วันพระจีน2566

วันพระจีน2566 รายละเอียดวันสำคัญจีน ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2564 ตรงกับสารทเสี่ยวฮั้ง

Read More

วันหยุด2566

วันหยุด2566 รายละเอียดวันหยุดประจำปี 2566 วันหยุดเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1

Read More

วันพระ2566

วันพระ2566 รายละเอียดวันพระประจำปี 2566 วันพระ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(๒)

Read More

สวัสดีปีเถาะ

สวัสดีปีเถาะ พระพุทธรูปประจำปีเถาะ ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง)

Read More

สวัสดีเดือนสิบสอง

สวัสดีเดือนสิบสอง พระพุทธรูปประจำเดือนสิบสอง ปางประทานอภัย (นั่ง) พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง)

Read More

สวัสดีเดือนสิบเอ็ด

สวัสดีเดือนสิบเอ็ด พระพุทธรูปประจำเดือนสิบเอ็ด ปางลีลา พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนยกส้นพระบาทขวา

Read More

สวัสดีเดือนสิบ

สวัสดีเดือนสิบ พระพุทธรูปประจำเดือนสิบ ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยายืน

Read More

สวัสดีเดือนเก้า

สวัสดีเดือนเก้า พระพุทธรูปประจำเดือนเก้า ปางภัตกิจ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ

Read More

สวัสดีเดือนแปด

สวัสดีเดือนแปด พระพุทธรูปประจำเดือนแปด ปางปฐมเทศนา (ปางแสดงธรรมจักร) พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ

Read More

สวัสดีเดือนเจ็ด

สวัสดีเดือนเจ็ด พระพุทธรูปประจำเดือนเจ็ด ปางเรือนแก้ว พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทพระทับ (นั่ง)

Read More