วันพระ 2564

วันพระ

พระประจำปีชวด

วันพระ วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีชวด

วันพระ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีชวด

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด

วันพระ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีชวด

วันพระ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด

วันมาฆบูชา วันพระ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด

วันพระ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด

วันพระ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีชวด

พระประจำปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู

วันพระ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู

วันพระ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีฉลู

วันพระ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู

วันวิสาขบูชา วันพระ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู

วันพระ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันอาสาฬหบูชา วันพระ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันเข้าพรรษา วันพระ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู

วันพระ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีฉลู

วันพระ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู

วันพระ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู

วันพระ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู

วันพระ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู

วันพระ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีฉลู

วันพระ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู

วันพระ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู

วันพระ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู

วันพระ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู

วันพระ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีฉลู