วันพระ2566

วันพระ2566 รายละเอียดวันพระประจำปี 2566

พระประจำปีขาล

พระประจำเดือน2

วันพระ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันพระ วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันพระ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

พระประจำเดือน3

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

วันพระ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีขาล

พระประจำเดือน4

วันพระ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

วันพระ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

วันพระ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

วันพระ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีขาล

พระประจำปีเถาะ

พระประจำเดือน5

วันพระ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 5 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 19 เมษายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีเถาะ

พระประจำเดือน6

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

วันพระ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

วันพระ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(๖) ปีเถาะ

พระประจำเดือน7

วันพระ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

วันพระ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

วันพระ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

พระประจำเดือน8

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันพระ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันพระ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

วันพระ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

วันพระ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ

พระประจำเดือน9

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

วันพระ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ

พระประจำเดือน10

วันพระ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันพระ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันพระ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

วันพระ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ

พระประจำเดือน11

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันพระ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

วันพระ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ

พระประจำเดือน12

วันพระ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

วันพระ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

วันพระ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

วันพระ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ

พระประจำเดือน1

วันพระ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ

วันพระ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ

racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและแจ้งเตือนอีเวนท์การท่องเที่ยววัด

#racang #racangdotcom #ท่องเที่ยววัด #วันพระ2566