วันสำคัญจีน2565

วันสำคัญของจีน ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ตรงกับสารทเสี่ยวฮั้ง (小雪) เวลา 16:13น. วัน 3 (初三) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ตรงกับสารทไต้ฮั้ง (大寒) เวลา 09:39น. วัน 18 (十八) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตรงกับวันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที-神上天) วัน 24 (廿四) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ตรงกับวันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย-过年), วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย (财神爷) เวลา 23:00-01:00น. วัน 29 (廿九) เดือน 12 (腊月) ปีฉลู (辛丑)

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันตรุษจีน (ชุนเจี๋ย-春节), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 1 (正月) ปีฉลู (辛丑)

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับสารทลิบชุน (立春) เวลา 03:50น., วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที (ซิ้งเลาะที-神下天) วัน 4 (初四) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับคล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊ (จ้าวกงหมิง-赵公明) วัน 5 (初五) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับคล้ายวันสมภพองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้ (ทีกงแซ-天公生) วัน 9 (初九) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับไหว้เทศกาลชาวนา-เทศกาลโคมไฟ (วันไหว้ง่่วงเซียวโจ่ย-元宵节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 1 (正月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 2 (二月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตรงกับสารทเก๋งเต็ก (驚蟄) เวลา 21:43น. วัน 3 (初三) เดือน 2 (二月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 2 (二月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ตรงกับสารทชุนฮุน (春分) เวลา 22:33น. วัน 18 (十八) เดือน 2 (二月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 2 (二月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ตรงกับคล้ายวันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้ (เฮียงเทียงเสี่ยงตี่-玄天上帝) วัน 3 (初三) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ตรงกับสารทเช็งเม้ง (清明) เวลา 02:20น., วันเช็งเม้ง วัน 5 (初五) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ตรงกับสารทก๊อกอู๋ (穀雨) เวลา 09:24น. วัน 20 (二十) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ตรงกับคล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ-天后圣母) วัน 23 (廿三) เดือน 3 (三月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตรงกับสารทลิบแฮ่ (立夏) เวลา 19:25น. วัน 5 (初五) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง (องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย-谭公爷) วัน 8 (初八) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตรงกับสารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) เวลา 08:22น. วัน 21 (廿一) เดือน 4 (四月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันไหว้บ๊ะจ่าง (โหงวเหว่ยโจ่ว/ต่วนหงอ/ตวนอู่เจี๋ย-端午节) วัน 5 (初五) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ตรงกับสารทแฮ่จี่ (夏至) เวลา 16:13น. วัน 23 (廿三) เดือน 5 (五月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตรงกับสารทเสี่ยวซู๊ (小暑) เวลา 09:37น. วัน 9 (初九) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู (กว้านอี้กง-关羽公) วัน 24 (廿四) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ตรงกับสารทไต้ซู๊ (大暑) เวลา 03:06น. วัน 25 (廿五) เดือน 6 (六月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน (太上老君), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตรงกับสารทลิบชิว (立秋) เวลา 19:28น. วัน 10 (初十) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันสารทจีน (ตงง้วงโจ่ย/จงหยวนเจี๋ย-中元节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น (ปี่กาน-比干 วัน 22 (廿二) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ตรงกับสารทซู่ซู๊ (處暑) เวลา 10:16น. วัน 26 (廿六) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 8 (八月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตรงกับสารทแปะโล่ว (白露) เวลา 22:32น. วัน 12 (十二) เดือน 8 (八月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ (ตงชิวโจ่ย/จงชิวเจี๋ย-中秋节), วันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 8 (八月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ตรงกับสารทชิวฮุน (秋分) เวลา 08:03น. วัน 28 (廿八) เดือน 8 (八月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 2 (初二) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 3 (初三) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 4 (初四) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 5 (初五) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 6 (初六) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 7 (初七) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會) วัน 8 (初八) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ตรงกับเทศกาลกินเจ (九皇勝會), คล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中) วัน 9 (初九) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ตรงกับสารทฮั่งโล่ว (寒露) เวลา 14:22น. วัน 13 (十三) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ตรงกับคล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม วัน 19 (十九) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ตรงกับสารทซึงกั่ง (霜降) เวลา 17:35น. วัน 28 (廿八) เดือน 9 (九月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีขาล (壬寅)

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับสารทลิบตัง (立冬) เวลา 17:45น. วัน 14 (十四) เดือน 10 (十月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 10 (十月) ปีขาล (壬寅)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับสารทเสี่ยวเสาะ (小雪) เวลา 15:20น. วัน 29 (廿九) เดือน 10 (十月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 11 (冬月) ปีขาล (壬寅)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ตรงกับสารทไต้เสาะ (大雪) เวลา 10:46น. วัน 14 (十四) เดือน 11 (冬月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันจับโหงว วันพระจีน (日五十) วัน 15 (十五) เดือน 11 (冬月) ปีขาล (壬寅)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ตรงกับสารทตังโจ่ย (冬至) เวลา 04:48น., วันไหว้บัวลอย วัน 29 (廿九) เดือน 11 (冬月) ปีขาล (壬寅)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ตรงกับวันชิวอิก วันพระจีน (日一初) วัน 1 (初一) เดือน 12 (腊月) ปีขาล (壬寅)

 

racang.com แนะนำการท่องเที่ยววัดและแจ้งเตือนเทศกาลวัดต่างๆ