วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก

Location: วัดพระราม

Location: วัดโลกยสุธาราม ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ที่อยู่: Unnamed Rd,ตำบล พะทาย อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม 48120

Location: วัดป่าเทพสิทธาจารย์

ที่อยู่: ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดธาตุบ้านสำราญใต้ ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

รายชื่อและรายละเอียดวัด

วัดพระราม

วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก

Location: วัดพระราม

วัดโลกยสุธาราม

Location: วัดโลกยสุธาราม ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดป่าเทพสิทธาจารย์

ที่อยู่: Unnamed Rd,ตำบล พะทาย อำเภอ ท่าอุเทน นครพนม 48120

Location: วัดป่าเทพสิทธาจารย์

วัดธาตุบ้านสำราญใต้

ที่อยู่: ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดธาตุบ้านสำราญใต้ ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

พระธาตุกองข้าวศรีบุณเนาว์ (พระเจดีย์ภูลังกา)

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา

Location: เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บ้านแพง นครพนม ประเทศไทย

วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย

ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Location: วัดทุ่งเศรษฐีนาราชควาย ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย

อีเว้นท์ระฆัง อีเว้นท์ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

Ongoing

test2992022

https://www.racang.com/listing/วัดไร่ขิง/#

Event Detail:
Address From To

วัดไร่ขิง Rai Khing, Sam Phran District, Nakhon Pathom, Thailand

08:30
30 กันยายน 2022

20:30
30 กันยายน 2022

Ongoing

test2

test2

Event Detail:
Address From To

08:30
10 มกราคม 2021

20:30
1 ธันวาคม 2021

Expired

test2021-1

test2021-1

Event Detail:
Address From To

08:30
27 กันยายน 2023

20:30
27 กันยายน 2023